Certifikace

ZKOUŠKY A CERTIFIKACE VENTILAČNÍCH TURBÍN ZLT®

Všechny typy ventilačních turbín ZLT® včetně příslušenství byly přezkoušeny dle zákona ve zkušební akreditované laboratoři č.1025 zkušebního ústavu VVUÚ, a.s., se sídlem v Ostravě-Radvanicích, na ulici Pikartská 1337/7. Následně po těchtozkouškách byly dále prověřovány zkouškou „Posouzení shody výrobku podle nařízení vlády č. 163, 2002sb.“ ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p. , v Brně, na ulici Hudcova 424/56b. Na základě těchto přísných norem byly ventilační turbíny ZLT® a jejich příslušenství v roce 2009 uznány jako vyhovující a byl jim udělen „Certifikát výrobku“ .

Firma VYTOZ-EKO s.r.o. je jednou ročně přísně kontrolována pracovníky Strojírenského zkušebního ústavu ve věcech posuzování shody ve výrobních procesech a je také jediným akreditovaným výrobcem ventilačních turbín ZLT® a jejich příslušenství v Evropě.

Zkušební protokoly předložíme na vyžádání.

VÝKONNOSTNÍ HODNOTY VE SHODĚ S POŽADAVKY NOREM V ČR

U některých dovážených turbín, především z mimoevropských kontinentů, se výkonnostní hodnoty mohou značně lišit, a to až o polovinu. Je to dáno především neshodou s parametry výkonu vyžadovanými v ČR.

Naše společnost VYTOZ-EKO s.r.o. je českým výrobcem turbín a všech jejich prodávaných součástí. Proto garantujeme přesnost uváděných hodnot pro výkon ventilačních turbín ZLT®.

Kontakt vytozEKO

Kontaktujte nás!

Máte dotaz, nebo potřebujete poradit?
Neváhejte se na nás obrátit.