Hromosvody

Ještě si možná vzpomenete na svou školní docházku a jméno Prokop Diviš. Tento pán sestrojil v roce 1754 historicky první uzemněný bleskovod. Diviš se také zabýval vlivem elektřiny na živé organismy. Od roku 1754 se pokoušel o elektroléčbu ochrnutí.

Hromosvod (bleskosvod) chrání budovy před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku. Vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. U nás je hromosvod povinný na stavbách, kde je bleskem ohrožený život nebo zdraví osob a také kde by mohly vzniknout velké materiální škody.

Montáž nových hromosvodů

Na celém území Česka se ochrana před bleskem musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života, zdraví osob nebo materiální škody. Zřízení ochrany před bleskem je na zodpovědnost každého majitele domu. Zvláště u rodinných a bytových domů je hromosvod důležitý, protože tady může dojít nejen k majetkovým škodám, ale hlavně k ohrožení života lidí.

Hromosvod se skládá ze čtyř částí. Jsou to jímací tyč, jímací vedení, svod hromosvoduuzemnění. Jímací tyč je ocelová tyč, která převyšuje nejvyšší místo objektu. U jímací tyče je důležité, aby ochranné pásmo pokrylo celý objekt. Pokud to není možné, umístí se na budovu více jímacích tyčí. Tato jímací tyč je poté navedena do uzemnění pomocí jímacího vedení (vedené po střeše objektu) a svodu hromosvodu (vedené svisle po vnější stěně)

Jak montáž hromosvodu probíhá

Celý proces montáže hromosvodu se dá shrnout do třech bodů.

  • V prvé řadě se montuje jímač hromosvodu. Ten se instaluje na takové místo, aby byla chráněna celá plocha budovy.
  • V druhém kroku je montáž svodů. Tyto svody slouží jako cesta mezi jímačem a zemí. Právě na této cestě je totiž blesk bezpečně sveden do země
  • Hromosvod musí být řádně uzemněn, aby správně odvedl elektrický výboj. V opačném případě totiž hrozí poškození budovy nebo požáru.

Hromosvod jako takový se na budovu montuje až po dokončení stavby. Respektive tedy jímač a svody. Uzemnění se vkládá už do základů, je proto potřeba jej řešit mnohem dříve. Takzvaný zemnič se uloží do betonu po obvodu budovy. Uzemnit se nicméně dá i dům či byt, který je už v zástavbě. V tomto případě se použijí zemnící tyče. Komplikace nastávají u rekonstrukcí starších budov, u kterých není místo na výkop a uzemnění. I zde ovšem existuje řešení v podobě vysekání drážek do betonu, kam se zemní tyč umístí.

Hromosvod musí být vyroben z velmi odolných materiálů. A to jak vůči mechanickému poškození, tak i vůči korozi. Samotný materiál pak určíme podle typu zemniče. Jako zemnič se často používá například armatura (železná tyč v betonových základech) nebo pozinkovaný drát či pozinkovaná destička. Ve speciálních případech, kdy nejde použít klasický zemnič, se používá měděná varianta, tak je ale nejdražší. Oproti běžným řešením až dokonce dvojnásobná.

I když se montáž hromosvodu může zdát jednoduchá, vždy je lepší využít specializované firmy. Pokud by byl hromosvod položen špatně, hrozí zde reálné nebezpečí poškození budovy či požáru. Na nás se s instalací můžete spolehnout. Naši technici jsou zkušení jak v montážích hromosvodu, tak i v následných revizích hromosvodů. Kontaktujte nás a sjednejte si montáž nebo revizi hromosvodu u skutečných profesionálů.

Opravy hromosvodů po rekonstrukci střech

Pokud opravujete střechu, nezapomeňte ani na hromosvod. U hromosvodu je totiž zásadní jeho bezchybná funkčnost, která může být rekonstrukcí střechy narušena. Neváhejte nás zavolat, podíváme se a doporučíme opravu nebo výměnu starého hromosvodu za nový.

Odstranění závad na základě stávajících revizních zpráv

Když revizní technik odhalí závady, je třeba je řešit. Pokud nebudete provádět pravidelné revize a odstraňovat zjištěné závady, při případném zasažení blesku vám pojišťovna škody neproplatí.

Projektování hromosvodů

Projekty hromosvodů jsou potřebné nejen u průmyslových staveb, ale často u i rodinných domů. Projekt totiž často chtějí pojišťovny nebo banky při žádosti o úvěr. Bez projektu můžete mít problémy při pojistném plnění, sjednávání pojistky nebo kolaudaci budovy. Předem se takovým nepříjemnostem vyhněte a obraťte se na nás. My vám projekt rádi vypracujeme.

Revize hromosvodů

Takzvaná periodická revize hromosvodů se musí provádět podle normy ČSN 33 1500 a musí ji provést licencovaný odborník, který při kontrole vychází z poslední revizní zprávy. Četnost těchto revizí se odvíjí od typu stavby a podle data, kdy byly hromosvody instalovány. Pokud jste hromosvod instalovali před 1. 2. 2009, musíte provádět revizi každých 5 let. Výjimka je u objektů z hořlavých materiálů, kde je povinnost nechat si zkontrolovat hromosvod každé dva roky. U rodinných domů a bytových jednotek po 1. 2. 2009 je vyžadovaná vizuální kontrola hromosvodu každé 2 roky. A úplná kontrola jednou za 4 roky.

Jaké existují typy revizí hromosvodů

V základě rozlišujeme tři typy revizí. V závislosti na důvodu kontroly:

  1. Výchozí revize. Tu provádíme u každého nově namontovaného hromosvodu, jakmile je uveden do provozu.
  2. Pravidelná revize. Pravidelná neboli periodická revize se provádí dle platné normy ČSN 33 1500. Její četnost se odvíjí podle typu stavby a je to jednou za 4 nebo 5 let.
  3. Mimořádná revize. Mimořádná revize se provádí, pokud došlo k nějaké situaci na střeše, které by mohla poškodit hromosvod. Například úder blesku nebo rekonstrukce střechy.

Revize hromosvodu je důležitá i při pojistné události

Když pomineme očividné bezpečnostní důvody, pravidelná revize hromosvodu je velmi důležitá ještě z dalšího důvodu. A tím jsou pojistné události. Pokud vaši nemovitost zasáhne blesk a nemáte v pořádku revizní zprávu, pojišťovna vám nic nezaplatí. V porovnání s možnou škodou, kterou může blesk napáchat, je revize hromosvodu jen malou investicí. Revizní zprávu také vyžadují i kontrolní orgány, například při úrazu.

Co obsahuje revizní zpráva? Ve zprávě je zařízení posouzeno, zda splňuje normy, podle kterých bylo projektováno a instalováno. Dále zde najdeme porovnání s předchozím stavem a posudek revizního technika, který kontrolu provádí.

Co je součástí revize hromosvodu?

Náš zkušený technik kompletně prohlédne celou soustavu bleskosvodu a zkontroluje její přerušení. Poté vyzkouší spoje a zjistí, v jakém stavu je uzemnění. Součástí revize je také měření zemního odporu. Pokud je odpor vyšší než 15 ohmů, je nutné zemnič posílit tak, aby splňoval předepsaný odpor.

Zakládáme si na profesionalitě. Naši technici nejenže zkontrolují hromosvod a vystaví osvědčení, ale pokud najdou chyby, vysvětlí vám, kde je problém a jak ho vyřešit.

Kontakt vytozEKO

Kontaktujte nás!

Máte dotaz, nebo potřebujete poradit?
Neváhejte se na nás obrátit.