Nová Mosilana Brno - hromosvody

Hromosvody Nová Mosilana Brno

Kde jsme pracovali:

Brno

Co jsme dělali:

Nová Mosilana je největším výrobním závodem italského koncernu a největším výrobcem vlněných tkanin v Evropě. V tomto projektu jsme právě tomuto obřímu závodu instalovali nový systém hromosvodů. Zároveň jsme také montovali nové ventilační turbíny a pomohli lepšímu odvětrání střechy výrobní haly. Rádi vám zajistíme nové hromosvody nebo nové větrání na vašich budovách. Kontaktujte nás a domluvte si informační schůzku.